Velg en side
Behov for ny nettside til borettslaget?

Behov for ny nettside til borettslaget?

Har dere behov for ny nettside til borettslaget eller sameiet?   Vi vet at styrearbeid ikke er veldig godt betalt ift arbeidsmengden. Derfor har vi laget en løsning som dekker behovene for en ny nettside til borettslaget. På veien fikk vi gode og nyttige...

Redigere tekst på en side

Her kommer en enkel mal på hvordan du kan redigere teksten som ligger på hjemmesiden din. Bildene ligger i kronologisk rekkefølge.   Klikk på sider og velg den siden du skal redigere. Klikk på tittelen, eller hold museknappen over tittel og klikk på rediger. En...

Legg til en klikkbar PDF

Her kommer en enkel mal på hvordan du kan legge til en PDF-fil. Her anbefaler vi at du har to faner åpne, en for sider og en for media. Bildene ligger i kronologisk rekkefølge.   Klikk på media, og du kommer inn til hjemmesidens mediabibliotek. Her ligger alle...