Velg en side

Hvem har forsikringsansvar ved flomskader i borettslag og sameie?

I følge Varsom.no kan vi lese at: 2020 ble året med rekordmange flom- og jordskredvarsler: Det er det høyeste antall varsel pr. år med flomvarsel de siste 20 årene, og det høyeste antall jordskredvarsel siden starten av jordskredvarslingen i 2013.

Nå har det nettopp vært voldsomme nedbørsmengder på Østlandet, og både boliger og garasjer fikk flomskader. Men hvem har egentlig ansvaret dersom boligen eller bilen din blir utsatt for flomskader?

flomskader i borettslag og sameie

Egen forsikring

I utgangspunktet er du dekket av flom gjennom forsikringen din, og alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Det finnes derimot et unntak her, biler / motorvogner og småbåter er ikke dekket gjennom denne forsikringen.

Se for deg at du har en bod i kjellergarasjen, ved siden av parkeringen din. Det har kommet såpass mye nedbør i løpet av kort tid, og vann har tatt seg inn i kjellergarasjen. Det er skader på både bygning og gjenstander, både tingene i boden og bilen din.

Bygningen blir tatt vare på av borettslaget eller sameiets forsikring, tingene i boden må du ta på egen innboforsikring, men bilen / motorvogn dekkes derimot ikke av naturskade. Her vil det være individuelt fra forskjellige forsikringsselskap, slik at dette er et viktig punkt å sjekke opp i.

Skulle det være store materielle skader på tomten deres, kan det oppstå en situasjon hvor dere kun får dekket opp til et visst beløp. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres kan søkes dekket gjennom statens naturskadeordning.

Nå som høsten og høststormene har kommet så kan det absolutt være på tide å ta en gjennomgang av forsikringene. Først og fremst for borettslaget / sameiet, men samtidig minne beboere på å sjekke sin egen forsikring, så slipper man å bekymre seg for flomskader i borettslag og sameie når det stormer som værst.

Ref: https://www.naturskade.no/naturskader-og-erstatning/erstatningsordningene/