Velg en side

Avtalevilkår – Sikkerhetspakke

Vi vil alltid prøve og gjør vårt beste for kundene våre. Alle tvister og uenigheter skal alltid prøves å ordnes på en måte slik at begge parter blir fornøyde. Men som alle vet kan uenigheter oppstå. Vi har prøvd å gjøre avtalevilkårene våre så enkle og forståelig som mulig.

Generelle avtalevilkår for Borettslag Web (Vi)

Denne avtalen omfatter kunder som bestiller vår supportavtale til kr 649,- per mnd. inklusiv mva. fra fra Borettslags Web (juridisk navn: FullCtrl Osmundsen / org nr. 913 456 505).

Når kunden (styreleder / -medlem) med signaturrett har svart vår bestillingsepost med «Ok ihht. avtale», eller signert tilbudsdokument, ansees avtalen som inngått. I henhold til norsk lov må alle våre kunder være 18 år eller eldre for å kunne handle hos oss.

Priser

Avtalen koster kr. 649,- inklusiv mva. per mnd. Avtalen løper til kunder sier den opp med 1 måneds oppsigelsestid. Avtalen faktureres månedlig.

 

Innhold / Sikkerhet

Vi vil ta sikkerhetskopi (back-up) av kundes hjemmeside 1 gang pr måned, til ekstern harddisk. Det betyr at om noe skulle skje har vi en nylig versjon av siden her hos oss og dette kan installeres og sette opp på nytt. Vi vil også oppdatere kundens WordPress-side inkludert alle plug-ins og themes 1 gang pr måned, slik at hjemmesiden vil være oppdatert med de nyeste versjoner av valgte løsninger. Vi vil gå gjennom og slette spamkommentarer. 

Vi inkluderer også 30 minutter jobb på siden hver måned, etter kundens ønske. Roll-over gjelder ikke for timer. 

Betaling/ misslighold

Dersom kunden velger månedlig fakturering vil kunden blir fakturert den 1. i hver mnd, første gang den 1. i påfølgende måned. Det blir sendt ut automatisk fakturert hver mnd. Ved utsendelse av faktura og fornyelsefaktura er det oppgitt en betalingsdato. Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil den bestilte tjenesten kunne stenges etter 10 dager etter betalingsfristen. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk.¨

Ansvar / erstatningsansvarlig

Vi fraskriver seg ethvert ansvar ved innbrudd / hacking på serveren fra uautoriserte personer som kan medfører tap av filer og annet innhold i kundens webhotell, og vi kan heller ikke holdes ansvarlig for e-post som ikke har kommet frem, gått tapt eller blitt slettet.

Vi kan på ingen måte holdes ansvarlig for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av at linjene, serveren eller tjenester på serveren har vært nede eller ikke fungerer. Dette gjelder også hvis leverandører vår ikke oppfyller sine vilkår og/eller har økonomiske problemer og/eller går konkurs og/eller blir kjøpt opp av andre leverandører.

Vi er heller ikke ansvarlig dersom Force Majeure inntreffer.

Oppsigelse / varsling

Vi har rett til å si opp alle avtaler med 2 mnd. varsel. Kunden vil da beholde hjemmesiden vi har laget men må bytte support leverandør. Denne kostnaden bærer kunden. Vi forplikter oss til å gi nødvendig støtte for at overgang til ny support leverandør kan foregå med så lite nedetid som mulig på produktet.

Om avtalen misligholdes av kunde skal vi gi et varsel om dette samt gi kunde 1 mnd. til å rette opp. Hvis avtalen fremdeles er misligholdt av kunde etter 1 mnd. kan vi terminere avtalen samt å fakturere restbeløpet i sin helhet.

Om kunden sier opp avtalen før avtaletiden er gått ut vil restbeløpet på avtalen faktureres umiddelbart (eks: Ved 4 mnd. igjen av avtalen vil vi fakturere kunden 649,- x 4 mnd = 2596,-).

Eventuell uenighet som følge av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov.

Ellers håper vi alle vil være snille og greie. Vi har som mål å gi våre kunder en best mulig tjeneste til en best mulig pris men vi vet også at vi ikke er perfekte. Er det noe du ikke liker med tjenesten vår så hører vi gjerne fra deg. Det er med konstruktiv kritikk vi blir bedre. 

Med vennlig hilsen

Alle oss i Borettslag Web!